browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ceník a objednávání

 

Ceník:

  •  letní 430,- os/den
  •  zimní 450,- os/den
  •  Děti do 10 let za 220,- os/den
  • Silvestr 550,- os/den
  • Příplatek za jednu noc 100,- os/den

Doplňující informace o ubytování a cenách:

  • Způsob objednávání

Po emailovém potvrzení před rezervace pronajímatelem složí zákazník zálohu ve výši 50% z celkové částky objednávaných služeb na účet a to nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení před rezervace/není-li dohodnuto jinak.Doplatek do celkové částky za ubytování zákazník zaplatí 10 dnů před nástupem ubytování na účet pronajímateli.

  • Stornovací podmínky

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před započetím pobytu bez oznámení důvodů. Odstoupení je možné výhradně formou/email, poštou/ a to pouze osobou, která objednávku podávala pronajímateli. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení písemného storna na adresu pronajímatele. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zákazníkovi v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

-zrušení pobytu 30 dnů a více před nástupním termínem-vracíme 90% ze zaplacené zálohy

-zrušení pobytu 29-15 dní před nástupním termínem-vracíme 30% ze zaplacené zálohy

-zrušení pobytu méně než 14 dnů před nástupní termínem-zálohu nevracíme.

  • Rekreační poplatek

V ceně ubytování je zahrnut rekreační poplatek 21,- kč za dosp. osobu/den, děti do 15ti let jsou od poplatku osvobozeny. Dále není zahrnuta v ceně spotřeba energie.

Domácí zvířata nejsou povolena.